Ketting van Rouw en Verlies

Als je met verlies te maken krijgt bewandel je allerlei fases, die als je ze beeldend bekijkt, als een ketting met verschillende kralen om je heen hangen. Iedere keer komt er een nieuwe kraal aan bod. De kraal van verdoving en chaos, van ontkenning, boosheid en...

Stroming

Ieder verwerkt verdriet op eigen wijze. Je hebt de denkers, die orde proberen te scheppen door alles te beredeneren, verbanden te zoeken in het hoe en waarom. En er zijn doeners, die hun afleiding vinden door bezig te zijn, te zorgen voor anderen misschien. En dan...

Balans

In kleine stapjes kom ik weer terug bij mijn gevoel. Ik heb gemerkt dat het verdriet om het gemis van mijn moeder, dat binnen in mij huist naar buiten wil. Er zijn allerlei manieren om daar aan te werken. Voor mij is het visualiseren een hele natuurlijke manier van...

Disbalans

Het dagboek van mijn moeder bracht daar verandering in.   Door terug te gaan naar de tijd dat ze ziek was en in te tunen op haar ziekteproces en mijn rol daarin bracht ze me terug naar de essentie van mijn disbalans. Het dagboek was voor haar een manier om vorm...

Diepe rouw

Langzaam aan werd ik me er van bewust dat er met haar overlijden ook een stukje van mij verloren was gegaan. Het voelde als opnieuw losgesneden worden van de navelstreng en op eigen kracht verder moeten gaan. En ik ging op zoek naar zingeving, vond alle bezigheden...
Wil je iets vragen?