Schaduw omarmen

Heb jij de moed om vriendjes te worden met je schaduw? Deze quote kwam op IG in de stories van Vera Helleman van het Emotie Expertisecentrum.

Het raakte me en de gedachte die meteen bij me op kwam was dat dit in wezen ook is wat je te doen staat als je te maken krijgt met verlies.

Weggaan van moeilijke emoties en gevoelens

In eerste instantie ben je geneigd om alle emoties en gevoelens die bij verlies de revue passeren weg te drukken en zo goed als mogelijk weer de draad op te pakken.

Toch is de enige mogelijkheid om verlies te kunnen dragen het aan te durven om haar van alle kanten te durven bekijken en er vertrouwd mee te worden en dat lijkt -zeker in het begin- een onmogelijke opgave.

Hoe wordt je vriendjes met je schaduw oftewel met deze levensveranderende en verpletterende gebeurtenis(sen).

Voor mij was dit met liefde en zachtheid alle emoties die de revue passeren aankijken.  Durven voelen waar het schuurt en in vertrouwen bij dat gevoel blijven.

Bewust stilstaan waar dat verdriet en de pijn zich in je lijf manifesteert of vastgezet heeft. Als je daar ruimte voor kunt maken, zul je merken dat je de kracht bezit om het verlies te dragen en te verweven in je leven, want acceptatie alleen is niet wat je wilt.

Voel je dat je hier wel wat hulp bij bij nodig hebt omdat je steeds maar dezelfde rondjes blijft draaien? Met coachsessies in het bos krijg je in korte tijd zicht op waar je nu staat en waar je naar toe wilt bewegen.

Wil je eens proberen wat een sessie voor je kan betekenen? Ik ben er voor je om je hier liefdevol bij te ondersteunen. 

Vraag een gratis kennismakingssessie bij me aan. Je bent zó welkom.

Als je het leuk vindt kun je me ook volgen op Instagram

 

Wil je iets vragen?